Uitgeester bronnen voor genealogisch en historisch onderzoek

Ambachts en Gemeentebesturen van Uitgeest en Marken Binnen

 • Resolutieboeken van de vroedschappen van april 1650 tot juli 1795
 • Grootboeken van de Ambachtsheerlijkheid Uitgeest 1729-1803

  Oud Recht Uitgeest

 • Oud Notarieel Archief
 • Oud Rechtelijk Archief Uitgeest 1588-1810
 • Oud Rechtelijk Archief Marken-Binnen 1584-1811.pdf

  Gereformeerde kerk Uitgeest

 • Lidmaten 1624-1668
 • Lidmaten 1672-1760 en 1784-1804
 • Dopen 1624 - 1645
 • Dopen 1748-1811
 • Trouwen 1624-1668
 • Trouwen 1668-1690 en 1704-1752
 • Trouwen 1785-1800
 • Grafboek 1785-1834

  Gereformeerde kerk Marken Binnen

 • Dopen Gereformeerd 1732-1811
 • Grafboek 1718-1800

  Rooms-Katholieke kerk Uitgeest

 • Dopen 1630-1685
 • Dopen 1671-1782
 • Dopen 1782-1822
 • Trouwen 1630-1687
 • Trouwen 1671-1783
 • Trouwen 1783-1821
 • Doodboek 1630 1651-1686
 • Doodboek 1671-1771

  Trouwen voor het gerecht

 • Trouwen Gerecht 1728-1808
 • Trouwen Gerecht 1808-1811

  Notarieel Uitgeest 1622-1811

 • Index Notarieel
 • Oud Notarieel Archief 1637-1730
 • Oud Rechtelijk Archief Marken-Binnen1584-1811

  Belastingen

 • Verponding: de 100ste penning van 1690 tot 1724
 • Buitenmorgenboek van de 100ste penning 1700-1723
 • Impost op begraven 1696-1701
 • Impost op begraven 1702-1718
 • Impost op begraven 1719-1724
 • Impost op begraven 1725-1772
 • Impost op begraven 1773-1805
 • Overlijden 1806-1811
 • Impost op trouwen 1695-1718
 • Impost op trouwen 1719-1772
 • Impost op trouwen 1773-1808
 • 5de penning 1627
 • Haardsteden 1628
 • Zout-, zeep-, heren-, en redemtiegeld 1683
 • Schot 1712
 • Schot 1716
 • Schot 1720
 • Schot 1724
 • Schot 1805
 • Schot 1805 Transcriptie
 • Verponding 1741-1
 • Verponding 1741-2
 • Verponding 1741-3
 • Verponding 1741-4
 • Verponding 1741 Transcriptie
 • Verponding 1774-1789 1
 • Verponding 1774-1789 2
 • Verponding 1774-1789 3
 • Verponding 1779-1806