Homepage HVOU Documentenbank Historische Vereniging Oud Uitgeest Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gemeente ==>     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 88)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Inventarisnummer: 0003  
Diverse rekeningen voor de gemeente 1910-1963
Gemeente           (1910-1960)   
 

2. Inventarisnummer: 0006  
Middenstand vanaf 1885 - Gemeentebelastingen 1910-1965 - Gemeente Uitgeest 1940-1946 diversen
Middenstand;Gemeente;Gemeentebelastingen             
Middenstand vanaf 1885
- Diverse bescheiden
- Verzameling suikerzakjes, lucifermerken en stickers
- Verslag Verlies- en winstrekening van het Gas- en Electriciteitsbedrijf 1928
- Diverse artikelen 1927-1983
- KopieŽn van transportaktes r.k. kerk 1926 en 1930
- Jubileum 60 jaar Weekblad voor Uitgeest
- Papieren betreffende de benoeming van A. Starreveld als brievengaarder 1857
- Diverse rekeningen
- Verordening en Acte van aanstelling Brandwezen 1856 en 1874
- Prijscourant F. Schipper Jzn. 1895 / Levensmiddelenbedrijf Tijdgeest ca. 1960

Gemeentebelastingen 1910-1965
- Plaatselijke belastingen: namen en voornamen 1933-1940
- Hondenbelasting 1935, 1940 en 1941
- Kohier van den hoofdelijke omslag 1910
- Kohier schoolgeld 1923
- Fonds armengoederen 1952
- Rekening Electriciteitsbedrijf 1935 + Balans
- Inkomsten sterke drankvergunningen 1936
- Overzicht woonschepen 1966
- Kohier van recht krachtens de Warenwet 1951, 1952 en 1958: namen van middenstanders
- Gegevens over de woonwagenbevolking in de regio IJmond 1951
- Staat van oninbare posten 1935
- Aanmaningen Warenwet 1940
- Huurovereenkomst Neutrale kleuterschool 1951
- Dwangbevelen plaatselijke belastingen 1940: namen en voornamen

Gemeente Uitgeest 1940-1946 diversen
- Begroting van Inkomsten en Uitgaven 1943
- Burgemeesters van Uitgeest 1799-2009
- Dossier Jacob Krom

 

3. Inventarisnummer: 0014  
Inventarisnummer 14
Gemeente; N.C. Schmidt; Westerveld; S.D.A.P.             
N.C. Schmidt periode 1911-1996
- Krantenknipsels en correspondentie van de heer N.C. Schmidt
- K. Schmidt periode 1907-1963
- Krantenknipsels

Gemeente
- Plaatsdelijke Politieverordeningen 1857 (2x)
- Jaarverslag over 1928 van de Gezondheidscommissie
- Verordening der Gemeente Uitgeest op het bouwen, sloopen en wonen 1904
- Bepalingen door de ingezetenen tot voorziening tegen besmettelijke ziekten
- Staatsblad 1872
- Raadsvergaqderingen 1927-1929- Provinciaal blad van Noord-Holland - Resolutie toezicht op de Waterschappen 1854
- Militie 1914-1918 - diverse teksten

- Origineel Schoolboekje van Westerveld - Aardrijkskundig en Geschiedkundige Beschrijving van Uitgeest
- Waarom ik als lid van de S.D.A.P. den dienst weiger - J. Brommert jr.

 

4. Inventarisnummer: 0035  
Inventarisnummer 35
Gemeente             
- Begroting Gemeentebstuur 1956 - 1990
- Nota's welzijnsvoorzieningen
- Jaarprogramma's overzicht subsidies
- Bestemmingsplan HMS-terrein
- Bestemmingsplan De Kom
- Overige gemeentelijke nota's

 

5. Inventarisnummer: 0036  
Inventarisnummer 36
Gemeente             
Gemeentebegrotingen 1979 - 1988
 

6. Inventarisnummer: 0040  
Inventarisnummer 40
Gemeente             
Gemeentegidsen
 

7. Inventarisnummer: 0046  
Inventarisnummer 46
Gemeente             
- Gemeenterekeningen 1950 - 1959
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 februari 2014